АКТУАЛЬНІСТЬ КОМПЛЕКСНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ СОРТУВАННЯ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

АКТУАЛЬНІСТЬ КОМПЛЕКСНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ СОРТУВАННЯ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Пріоритети екологічної політики є невід’ємною складовою для формування національної екологічної культури на шляху до збалансованого розвитку та виконання Україною зобов’язань в галузі збереження природного середовища, екологічної безпеки та сталого розвитку.

Значні обсяги накопичених в Україні відходів та відсутність ефективних заходів, спрямованих на запобігання їх утворення, відсутність систематичних інформаційних, просвітницьких та освітніх програм серед населення поглиблюють екологічну кризу і стають гальмівним фактором. 

Щороку людство утворює понад 2 мільярдів тонн сміття. У свою чергу кожен українець продукує приблизно 300 кілограмів сміття на рік, з яких 40% можна відправляти на вторинне перероблення.  Згідно з обліковими даними, в Україні понад 17 тисяч закладів загальної середньої освіти, майже 4 мільйони учнів та 500 тисяч вчителів – це 10% від загальної чисельності населення, активізації яких достатньо для запровадження рушійних екологічних, економічних змін, а також значне заощадження ресурсів планети.

ПОЧНІМО ЗАРАЗ, ІНАКШЕ ДО 2050 РОКУ В СВІТОВОМУ ОКЕАНІ БУДЕ ПЛАСТИКУ БІЛЬШЕ, НІЖ РИБИ 

В межах дослідження ситуації та її вирішення протягом останніх чотирьох років реалізації пілотного освітнього проєкту «School Recycling» який працює у 80 навчальних закладах трьох областей України, взявши за основу міста обласного значення, міста та села. Загальними зусиллями встановлено 960 контейнерів для щоденного сортування та накопичення вторинної сировини. Учасниками стали понад 22 000 школярів та їх сім’ї; відправлено на перероблення 165 тонн вторинної сировини. Отримані фінансові ресурси від збуту зібраної вторинної сировини учасники витрачають на потреби своїх шкіл. 

Як найкращий результат системної реалізації та взаємодії громадськості, влади, бізнесу, і освітян – проєкт в місті Миколаїв, де протягом усього календарного року всі заклади загальної середньої освіти сортують вторинну сировину та здають на перероблення; налагоджена міська система екологічної просвіти, заохочувальних заходів, комунікації, спеціальних навчальних програм, забезпечена регулярна логістика зібраної вторинної сировини. 

Фото квітень 2019 року: Юлія Мархель, Анна Ганжул, Ксенія Ренчковська, Наталія Фесюн, 800 Еко патрульних із 70 закладів загальної середньої освіти м. Миколаїв 

Роками ми напрацювали універсальну концепцію Програми, яка  якісно сприяє ефективному розвитку і реалізації пріоритетів «Нової Української школи» та «Національної стратегії поводження з відходами» в навчальних закладах, забезпечує створення умов для підвищення стандартів життя населення шляхом впровадження системного підходу до поводження з відходами  та екологічної відповідальності локальних громад. 

Разом на шляху до «Нуль відходів» пропонуємо зануритись у світ «School Recycling World» як базовий комплексний підхід екологічної освіти населення та спільну реалізацію. 

Проєктна діяльність «International youth movement «School Recycling World» спрямована на розвиток екологічної культури, соціальної відповідальності, запровадження системи комплексного сортування вторинної сировини і правильного поводження з відходами та їх логістика в закладах освіти і розвитку корпоративної соціальної відповідальності. 

“Впровадження системного підходу до поводження з відходами у навчальних закладах на міжнародному, державному та регіональному рівнях зменшить обсяг утворення відходів шляхом збільшення обсягу їх переробки та повторного використання, з урахуванням європейського підходу й цілей сталого розвитку, позитивно вплине на населення, забезпечить якісне формування екологічної культури у громадян та виховання свідомого, екологічно відповідального покоління українців і стане прикладом для наслідування у Світовій спільноті”,  – Юлія Мархель, засновник і президент «International youth movement «School Recycling World».