НАЦІОНАЛЬНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «SCHOOL RECYCLING WORLD»

НАЦІОНАЛЬНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «SCHOOL RECYCLING WORLD»

Впровадження системного підходу до поводження з відходами у навчальних закладах на державному та регіональному рівнях, зменшить обсяг утворення відходів шляхом збільшення обсягу їх перероблення та повторного використання, з урахуванням європейського підходу й цілей сталого розвитку, позитивно вплине на широкі маси населення, забезпечує якісне формування екологічної культури у громадян та виховання свідомого, екологічно відповідального покоління українців і стане прикладом для наслідування у Світовій спільноті. 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ:

  • формування в учнів екологічної культури;
  • запровадження системи роздільного збору вторинної сировини в навчальному закладі;
  • пошук нових форм, методів і моделей організації еколого-просвітницької роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів;
  • поширення кращого педагогічного досвіду щодо організації агітаційної еколого-просвітницької роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів;
  • створення інформаційного банку даних про інноваційні форми та методи організації еколого-просвітницької та природоохоронної діяльності учнівських колективів загальноосвітніх навчальних закладів;
  • сприяння збереженню земних ресурсів, популяризація екологічної соціальної відповідальності;
  • підтримка соціальної активності учнівської молоді;
  • обмін кращим досвідом організації роботи пов’язаної з екологічною та соціальною просвітою в загальноосвітніх навчальних закладах.

УЧАСНИКИ 

ЕКО ПАТРУЛЬ – це команда, яка складається з керівника — педагога (координатора) і 9 активних учнів 8-10 класів (за згодою). Команда організовує проєкт School Recycling та всі суміжні активності рекомендовані організаторами на території навчального закладу. Рекомендований календарний план активностей додається

Команда «ЕКО ПАТРУЛЬ» формується на 12 місяців з можливим продовженням діяльності на наступний термін проєкту або до завершення періоду навчального року. До складу команди входять добровольці — волонтери, які своїм прикладом та діями готові зробити свій навчальний заклад та його колектив екологічно відповідальним, налагодити систему правильного поводження з відходами (сортування) і дбайливого ставлення до довкілля.

УЧАСНИКИ – це учні, педагоги, працівники, батьки, локальна громада, ментори.

МЕНТОР ЕКО ПАТРУЛЮ

це людина, яка допомагає команді Еко патрулю на всіх етапах проєкту. Приймає щомісячні звіти щодо діяльності патрулю. Ментор обирається на 1 навчальний рік, за необхідності відвідує ЕКО ПАТРУЛЬ особисто, усіляко сприяє реалізації проєкту.

Навчальний посібник «SCHOOL RECYCLING 2020»

спеціально розроблений матеріал для ефективної реалізації  в навчальному закладі. Створений як теоретичний довідник та інструктаж практичних дій для використання командою «ЕКО ПАТРУЛЬ» на весь період реалізації проєкту в навчальному закладі.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Для організації та проведення створюється організаційний комітет, склад якого формується з представників партнерів проєкту.

До складу організаційного комітету входять представники громадських організацій, органів місцевого самоврядування, управлінь та департаментів освіти, комунальних установ, батьківських комітетів загальноосвітніх навчальних закладів, представники громадських об’єднань, працівники навчальних закладів (за згодою), логістичні партнери, представники партнерів проєкту.

ФІНАНСОВІ УМОВИ ПРОЄКТУ

Витрати на організацію та проведення проєкту здійснюються коштом із джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Проєкт проводиться в три етапи: І етап – навчальний, просвітницький; ІІ етап – конкурсний; ІІІ- етап практичний. Охоплює різноманітні проєкти та активності протягом календарного року.

Організатори залишають право вносити корективи в календарний план проєкту, додавати, скасовувати або продовжувати терміни реалізації заходи, попередньо повідомивши всіх учасників не пізніше ніж місяць до його реалізації, за винятком умов не залежних від організаторів.